Tưới Cảnh Quan Nhà Máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 1Ngày Trở Lại

Sau một thời gian lắp đặt xong hệ thống tưới tự động bao quanh khu nhà điều hành rộng 8000m2 tại KCN Nghi Sơn, Thanh Hóa. Chúng tôi nhận thấy hệ thống tưới tự động do chúng tôi cung cấp vận hành cực kỳ ổn định, một số hình ảnh báo cáo. Các thiết bị đã được mẹ thời gian phủ lớp áo mới, tuy nhiện hệ thống vận hành tốt và đối tác đánh giá rất cao về mức độ thi công chuyên nghiệp của đội ngũ vuonnhaxanh!unnamed-10 unnamed-8 unnamed-7 unnamed-9 unnamed-6 unnamed-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

trồng rau sạch giải pháp vì sức khỏe mọi nhà
trồng rau trên sân thượng tận dụng hiệu quả
tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước tối đa