Lãnh đạo Công ty!

Trần Ngọc Thắng

Sinh năm 1982

Cử nhân Công nghệ thông tin

Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Giám đốc

 

Trân trọng.

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

trồng rau sạch giải pháp vì sức khỏe mọi nhà
trồng rau trên sân thượng tận dụng hiệu quả
tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước tối đa